Listen November 2017


“Come Share the Lord” Revelation 22:17 Tim Burke November 5, 2017


“Living a Worthy Life” Philippians 1:27-30 Gary Eyler November 12, 2017


“What Brings Fulfillment” Romans 8:1-8 David Beard November 19, 2017


“Thanking God for Who He is” Psalm 69:30-31 Jon Jones November 26, 2017