Listen December 2017


“Looking for Honesty” Matthew 3:1-12 Don Mathis December 3, 2017
SERMON SCRIPTURES 1232017


“Most Powerful Things” 2 Corinthians 12:7-10 Charles Combites December 10, 2017


“The Announcement” Luke 2:8-14 Ralph Faxon December 17, 2017


“Merry Christmas Ralphie” Titus 3:3-7 Greg Sivill December 24, 2017